سفارش شما اگر از محصولات موجود باشد پس از ثبت روند ارسال طی 24 ساعت برای تهران و 72 ساعت برای شهرستان ها صورت می گیرد

اما اگر سفارش شما از نمونه های تولیدی خود کارگاه باشد, پس از ثبت جهت تولید هماهنگی های اولیه صورت گرفته و در صورت وجود ابهام در سفارش شما, در ساعت کاری از طرف کارگاه با شما تماس گرفته خواهد شد

جهت هماهنگی در رابطه با شیوه ارسال, قبل از ارسال کلیه محصولات, کارگاه معمارچوب با مشتریان تماس خواهد گرفت

هزینه ارسال به عهده مشتری می باشد


محصولات بازدیدشده

محصولی وجود ندارد